Klassiska serier från lokaltidningen ”Vi i Tyresö”

Den som väntar på nåt gott… April-10

I det godas tjänst December-09

De rättrådigas evangelium September-09

Staten och kapitalet Maj-09

Den goda nyheten Februari-09

För barnens skull? December-08

Storebror ser dig redan September-08

Testa din politiska profil! Maj-08

Mindre panik ger bättre teknik Februari-08
Denna serie gjordes innan satellitmätningarna visat att den globala medeltemperaturen stått stilla de senaste tio åren och till och med börjat sjunka.

Vilka skapade välfärden? December-07

Åt envar efter andras behov September-07

Svenska folkets underbara möten Februari-07

Den första statsmakten December 2006