Klassiska serier från lokaltidningen ”Vi i Tyresö”

Den som väntar på nåt gott… April-10

I det godas tjänst December-09

De rättrådigas evangelium September-09

Staten och kapitalet Maj-09

Den goda nyheten Februari-09

För barnens skull? December-08

Storebror ser dig redan September-08

Testa din politiska profil! Maj-08

Mindre panik ger bättre teknik Februari-08
Denna serie gjordes innan satellitmätningarna visat att den globala medeltemperaturen stått stilla de senaste tio åren och till och med börjat sjunka.

Vilka skapade välfärden? December-07

Åt envar efter andras behov September-07

Svenska folkets underbara möten Februari-07

Den första statsmakten December 2006

Gubben mot strömmen

har jag valt att kalla mitt nya utställningsprojekt. Med tiden har jag lärt mig att ”du ska inga andra gudar hava” jämte dem du kan granska med lupp och se att de håller vad de lovar. Trots att vi aldrig haft så stor tillgång till information från hela världen via nätet som nu så verkar folk nöja sig med vad de matas med från folkhemmets mainstream media. Det är både sorgligt och farligt.